ZAGRODA - MUZEUM WSI MARKOWA

Towarzystwo Przyjaciół Markowej

Zapytanie ofertowe " Remont zachowawczy poszycia dachowego budynków zabytkowych w Zagrodzie - Muzeum Wsi Markowa"

 

Informacja dotycząca otwarcia Budynku administracyjnego Zagrody - Muzeum w Markowej.

W związku z ogłoszeniem zapytania ofertowego na realizację zadania pn. "Remont zachowawczy poszycia dachowego budynków zabytkowych w Zagrodzie - Muzeum Wsi Markowa" obiekt będzie czynny do celów ogłoszenia ofert w godzinach od 9.02.2018 - 27.02.2018 w godzinach od 8:00 - 14:00 w dni powszednie (od poniedziałku do piątku).

Markowa 9.02.2018 r.

Prezes TPM Markowa

Maria Ryznar -Fołta

 

Wzór formularza oferty

Projekt umowy

Wzór wykazu robót

Przedmiary robót

Projekt budowlany zał. a

Projekt budowlany zał. b

Oświadczenie o braku powiązania osobowego oraz kapitałowego

Wykaz osób

Zapytanie ofertowe

Protokół z otwarcia ofert - 27.02.2018

Informacja o wyborze oferty - 28.02.2018